Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 38. sjednicu 03.06.2016. godine u Bijeljini, na kojoj je upoznat sa :

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za maj 2016. godine;
  • Informacijom o uzrocima nastanka preplata u regresnom postupku za januar 2016. godine i Analizom preplata u regresnom postupku za period februar – april 2016. godine.

Kolegijum direktora upoznat je i sa:

  • Informacijom o stanju poslova u Sektoru za finansijske poslove i Sektoru za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemsku podršku, te  i sa Informacijom o izvršenim inernim revizijama  na dan 31.05.2016. godine.