Dan službe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i 24 godine postojanja i rada ove institucije obilježen je 24. juna na skroman i dostojanstven način, održavanjem Svečane sjednice Upravnog odbora Fonda PIO. Svečanosti su pored gostiju prisustvovali i predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Milenko Savanović.

Obilježavanje Dana službe bila je prilika da se sagledaju rezultati rada i poslovanja u prethodnih godinu dana. Istaknut je napredak u svim oblastima rada, posebno u rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava, redovnosti i prioritetu u isplati penzija, postignutih prelaskom na budžetski način isplate, počev od januara ove godine. To je prema riječima predsjednice Vlade, doprinijelo potpunoj sigurnosti u isplati penzija za preko 253 hiljade penzionera.

rsz_p6241112

Povodom Dana službe najzaslužnijim pojedincima iz svih organizacionih dijelova  Fonda, filijala i Sektora, za postignute rezultate i doprinos u unapređenju rada  direktor Fonda Mladen Milić dodijelio je  zahvalnice. Za najbolju filijalu, po osnovu ostvarenih rezultata i primjeni politike integrisanog sistema menadžmenta, ponovo je proglašena filijala Trebinje. Resornom ministru rada i boračko-invalidske zaštite Milenku Savanoviću za sveukupnu podršku u radu Fonda PIO uručena je Plaketa, a predsjednici Vlade Željki Cvijanović za izuzetno zalaganje i doprinos u jačanju stabilnosti penzijskog sistema i Fonda PIO, Zlatna plaketa.