Kolegijum direktora Fonda PIO Republike Srpske u širem sastavu održao je 39. sjednicu 18.08.2016. godine u Bijeljini, na kojoj je upoznat sa :

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za jun i jul 2016. godine;

Kolegijum direktora razmotrio je  i usvojio:

  • Izvještaj o radu filijala Fonda PIO Republike Srpske za period januar-jun 2016. godine;
  • Izvještaj o radu Fonda PIO Republike Srpske  za period januar-jun    godine,  i
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda PIO za period januar-jun 2016. godine, koji se upućuju u dalju proceduru.

Kolegijum direktora upoznat je i sa: Informacijom o uzrocima nastanka preplata u regresnom postupku za period februar-april 2016. godine, Analizom preplata u regresnom postupku za period maj-jun 2016. godine, Informacijom o stanju poslova u Sektoru za finansijske poslove i Sektoru za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemsku podršku, Informacijom o izvršenim internim revizijama u periodu  jun-jul 2016. godine  i  Izvještajem o  reviziji finansijskih iizvještaja Fonda PIO za 2015. godinu sa Planom aktivnosti na realizaciji preporuka po Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja  Fonda  za 2015. godinu.