Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srspke (Fond PIO) obavještava korisnike porodične penzije da je za djecu na redovnom školovanju, studente, starosne dobi od 19-26 godina (3.567 korisnika) potvrdu o redovnom školovanju obavezno dostaviti, najkasnije, do 23. oktobra 2016. godine.

Fond PIO poziva korisnike porodične penzije sa prebivalištem u Republici Srpskoj da potvrdu o redovnom školovanju dostave u najbližu poslovnicu Fonda PIO, a korisnici van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi isplata penzije mogla biti nastavljena nesmetano.

O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju korisnici porodične penzije obaviješteni su i putem pisane poruke na čeku o isplati penzije za avgust i septembar 2016. godine.
U slučaju nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, smatra se da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate penzije.

U okviru zakonskog postupanja i sprovođenja trajne akcije “Stop prevarama do penzije pošteno” Fond PIO će za dostavljene školske potvrde izvršiti provjeru kod fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.