Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za septembar 2016. godine počinje 10.10.2016. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbje-đuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 255.667 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 208.747 korisnika, a van Republike za 46.920 korisnika prava.

Za isplatu penzije za septembar 2016. godine potrebno je 81,9 miliona KM u neto iznosu, odnosno 83 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,38 KM, što čini 59,35% od prosječne plate.

Prosječna penzija za septembar 2016. godine iznosi 341,89 KM i predstavlja 40,79% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u septembru 2016. godine iznosio je 64,7 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (932 kori-snika), nedostavljanja školske potvrde za djecu školske dobi 15-26 godina (554 kori-snika), nepodizanja penzije, tri mjeseca uzastopno, sa računa Banke Srpske (14 kori-snika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (53 korisnika) iz isplate penzije za septembar 2016. godine privremeno je isključeno ukupno 1.553 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 288 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na prethodni mjesec manji je za 77 korisnika, a u odnosu na dece-mbar 2015. godine  veći za 3.454 korisnika.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 54,60%, porodične sa 29,83%, invalidske sa 15,46 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za septembar 2016. godine uključeno je i 291 korisnik ostalih prava – pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.