Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić, zajedno sa saradnicima, 09. novembra u Banja Luci je održao sastanak sa misijom MMF-a koju je predvodio gospodin Gottshalk.

Na sastanku je razgovarano o:

– finansijskoj situaciji u Fondu,

– trendovima uplate doprinosa i ostvarenim prihodima u trećem kvartalu ove godine,

– planovima prihoda za 2017. godinu,

– uplati doprinosa od strane poljoprivrednih proizvođača,

– uključenju Fonda u trezorski sistem poslovanja i

– ostvarenim uštedama po raznim osnovama.