U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je republički praznik i neradni dan.
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije.

FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE