Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za novembar 2016.godine počinje 09.12.2016. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 256.770 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 209.495 korisnika, a van Republike za 47.275 korisnika prava.

Za isplatu penzije za novembar 2016. godine potrebno je 82,5 miliona KM u neto iznosu, odnosno 83,5 miliona KM u bruto iznosu.
Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,40 KM, što čini 59,42% od prosječne plate Republici.

Prosječna penzija za novembar 2016. godine iznosi 341,60 KM i predstavlja 40,81% prosječne plate u Republici Srpskoj.
Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije 1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u novembru 2016. godine iznosio je 61,7 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske (781 korisnik), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (605 korisnika), nepodizanja penzije, tri mjeseca uzastopno, sa računa Banke Srpske (10 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (51 korisnika) iz isplate penzije za novembar 2016. godine privremeno je isključeno ukupno 1.447 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 958 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2015. godine je veći za 4.557.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 54,84%, porodične sa 29,70%, invalidske sa 15,35 % i ostala prava sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za novembar 2016. godine uključeno je i 292 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.