U sjedišti Fonda PIO Republike Srpske  u Bijeljini, 14.12.2016. godine, izvršeno je svečano uručenje Sertifikata za standard OHSAS 18001, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbijednošću na radu.

Radi se o reizdavanju ovog sertifikata za koji je Fond PIO sertifikovan od decembra 2013.godine. Sertifikat OHSAS 18001 rukovodstvu Fonda uručili su najviši predstavnici kompanije MSC (Management Systems Certification) d.o.o. Beograd, na čelu sa direktorom  Nedeljkom Živkovićem, koja je akreditovana od strane Akreditacionog tijela Srbije sa ciljem obavljanja aktivnosti provjere, ocjenjivanja i sertifikacije različitih sistema menadžmenta.

94

Prethodno, 28. i 29.11.2016. godine  je izvršena  resertifikaciona provjera na lokacijama  filijala Bijeljina, Doboj i Centralne službe i  tom prilikom  nije konstatovana ni jedna neusaglašenost sistema sa zahtjevima  standarda.

Ovaj sertifikat važi do decembra 2019. godine.