Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je, 23.12.2016. godine, 41. sjednicu, po prvi put video linkom. Stalna ulaganja i razvoj u integrisani informacioni sistem Fonda, omogućili su nesmetano učešće u radu današnje sjednice devetnaest članova Kolegijuma, na šest lokacija u sjedištima filijala i Centralne službe.

Nesumnjivo je da će ovakvim načinom rad Fonda PIO biti u značajnoj mjeri unaprijeđen, što će se odraziti na poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti uz smanjenje troškova poslovanja. Troškovi godišnjeg zakupa linka i licenci će se u potpunosti otplatiti održavanjem svega tri sjednice video linkom. Do sada je Fond godišnje održavao deset sjednica Kolegijuma direktora u širem sastavu, a sada će biti u mogućnosti da nesmetano održava sjednice ovakvog tipa, ukoliko je potrebno, i svakodnevno. Pored Kolegijuma direktora, na ovakav način moguće je održavati i sjednice Upravnog odbora, Fonda PIO, zatim stručne-sektorske i druge sastanke, obuke, prezentacije i sl.

U cilju daljeg unapređenja poslovanja, poboljšanja kvaliteta pruženih usluga, efikasnosti, ekonomičnosti i timskog rada plan je da se sjednice Kolegijuma direktora u širem sastavu, u narednom periodu, održavaju jednom sedmično.

Kolegijum direktora u širem sastavu na 41. sjednici je razmatrao i usvojio:

  1. Zapisnik sa prethodne sjednice;
  2. Analizu realizacije Plana rješavanje neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije u toku 2016. godine;
  3. Nacrt Politike upravljanja finansijskom imovinom Fonda;
  4. Informaciju o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za oktobar i novembar 2016. godine;
  5. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda;
  6. Informaciju o stepenu realizacije preporuka po izvještajima interne revizije za period 01.08.-30.11.2016. godine;
  7. Nacrt Pravilnika o zaštiti od požara;

Kolegijum se upoznao sa Izvještajem o analizi povratnih informacija o ocjeni zadovoljstva obveznika, osiguranika i korisnika uslugama Fonda u 2016. godini.