Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je, 30. januara, 42. redovnu sjednicu, putem video linka.

Kolegijum direktora je razmatrao i usvojio:

  1. Zapisnik sa prethodne, 41. redovne sjednice Kolegijuma održane 23.12.2016. godine;
  1. Informaciju o stanju preplata u 2016. godini čiji je uzrok zamjena privremenog, konačnim rješenjem o ostvarivanju prava;
  1. Analizu zaključaka sa stručnih sastanaka:
  • Sektora za ostvarivanje prava
  • Sektora za finansijske poslove
  • Sektora za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemsku podršku
  • Sektora za zastupanje, imovinsko-pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse koji su održani u periodu od 17-20. januara 2017. godine.

Kolegijum je razmatrao i niz tekućih pitanja u cilju daljeg unapređenja rada i poslovanja Fonda.