Колегијум директора Фонда у ширем саставу одржао је, 30. јануара, 42. редовну сједницу, путем видео линка.

Колегијум директора је разматрао и усвојио:

  1. Записник са претходне, 41. редовне сједнице Колегијума одржане 23.12.2016. године;
  1. Информацију о стању преплата у 2016. години чији је узрок замјена привременог, коначним рјешењем о остваривању права;
  1. Анализу закључака са стручних састанака:
  • Сектора за остваривање права
  • Сектора за финансијске послове
  • Сектора за контролу обрачуна, евидентирање прихода, јавне набавке и системску подршку
  • Сектора за заступање, имовинско-правне послове, опште послове и људске ресурсе који су одржани у периоду од 17-20. јануара 2017. године.

Колегијум је разматрао и низ текућих питања у циљу даљег унапређења рада и пословања Фонда.