Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu, održao je 20. februara 2017. godine, 42. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  1. Zapisnik sa 42. redovne sjednice Kolegijuma održane 30.01.2017. godine;
  1. Nacrt Pravilnika o načinu provođenja postupka javne nabavke u Fondu PIO-koji se u formi Prijedloga upućuje u dalju proceduru;
  1. Plan rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za 2017. godinu.