Direktor Fonda PIO Mladen Milić, na poziv načelnice opštine Jezero Snježane Ružičić, boravio je u radnoj posjeti ovoj opštini. Načelnica Ružičić, sa saradnicima, upoznala je direktora Fonda sa planovima i potencijalima ove male opštine. Na sastanku je razgovarano o potrebi da i u ovoj opštini otpočne sa radom poslovnica Fonda.
“U potpunosti sam shvatio želju i potrebe građana Jezera da se ne izlažu dodatnim troškovima odlazeći u susjedne opštine kako bi riješili zahtjeve i pitanja koja se odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja” – izjavio je direktor Milić.
“Raspolažemo slobodnim prostorom koji ćemo ustupiti Fondu PIO za otvaranje poslovnice. Na taj način građani Jezera će na jednom mjestu moći da završe sve poslove koji su u nadležnosti Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje, a nadamo se uskoro i Fonda zdravstvenog osiguranja” – dodala je načelnica Ružičić.

“U narednih petnaestak dana okončaćemo tehničke pripreme i uvezivanje poslovnice Jezero u integrisani informacioni sistem Fonda, čime će praktično poslovnica i otpočeti sa radom, pružajući usluge osiguranicima i korisnicima prava na području opštine Jezero”- zaključio je na kraju sastanka direktor Fonda PIO Mladen Milić.