Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za mart 2017. godine počinje 10.04.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 255.625 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 210.085 korisnika, a van Republike za 45.540 korisnika prava.

Za isplatu penzije za mart 2017. godine potrebno je 83 miliona KM u neto iznosu, odnosno 84 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,95 KM, što čini 58,72% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za mart 2017. godine iznosi 341,54 KM i predstavlja 40,28% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u martu 2017. godine iznosio je 67,3 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (2.767 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (227 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (46 korisnika) iz isplate penzije za mart 2017. godine privremeno je isključeno ukupno 3.040 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 2.294 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2016. godine je manji za 1.984.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,02%, porodične sa 29,66%, invalidske sa 15,20 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za mart 2017. godine uključeno je i 287 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.