Međunarodni savjetodavni dani između Fonda PIO Republike Srpske (FPIO RS) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), nosilaca osiguranja u Republici Srpskoj  u Republici Hrvatskoj, održaće se 12. aprila 2017. godine (srijeda) u Banjoj Luci, u sjedištu filijale Fonda PIO Banja Luka. Savjetodavni dani omogućavaju neposredno pružanje pomoći osiguranicima i korisnicima prava na penziju sa područja filijala Banja Luka, Prijedor i Doboj, koji su ostvarili ili će tek ostvariti pravo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a radili su u Hrvatskoj. Savjetodavni dani, uz  pristup stranaka, pružaju veće i bolje mogućnosti  rješavanja pitanja o uslovima za ostvarivanje prava na penziju, potvrđivanja staža ostvarenog na području druge države, požurnica u postupcima rješavanja zahtjeva, isplate penzija i svim ostalim pitanjima iz domena  ostvarivanja penzijskih prava.

Specifičnost i prednost savjetodavnih dana u odnosu na rješavanje zahtjeva putem upravnog postupka ogleda se u neposrednom kontaktu  korisnika i osiguranika sa savjetodavcima zaposlenim u fondovima/zavodima za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno na području filijala koje su u pograničnom području između dvije države. Tog dana, u filijali Banja Luka, savjetodavci iz HZMO  će pružati neposredno odgovore, savjete i uputstva na pitanja zainteresovanih osiguranika i korisnika prava sa područja tri navedene filijale.

Fond PIO poziva sve zainteresovane sa područja filijala Banja Luka, Prijedor i Doboj koji su  radili u Hrvatskoj  ili su korisnici penzije iz Hrvatske da se, ukoliko imaju spornih pitanja vezanih za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, prijave na broj telefona  055 490 973. Prijava učestvovanja na Međunarodnim  savjeto-davnim danima može se obaviti zaključno sa 11.aprilom 2017. godine. Prilikom dolaska, uz prethodno zakazivanje termina, potrebno je ponijeti  lične dokumente  te svu raspoloživu dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na penziju.