U dane majskih praznika, koji su Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07) proglašeni kao praznici Republike,  neradni dani biće:

  • Maj (ponedeljak) i
  • Maj (utorak)

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije.

 

                                                                          FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE