Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za april 2017. godine počinje 10.05.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 256.544 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 210.166 korisnika, a van Republike za 46.378 korisnika prava.

Za isplatu penzije za april 2017. godine potrebno je 81,4 miliona KM u neto iznosu, odnosno 82,4 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,96 KM, što čini 60,14% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za april 2017. godine iznosi 341,37 KM i predstavlja 41,23% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2017. godine iznosio je 57,6 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (2.065 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (218 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (42 korisnika) iz isplate penzije za april 2017. godine privremeno je isključeno ukupno 2.325 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 715 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2016. godine je manji za 1.065.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,08%, porodične sa 29,65%, invalidske sa 15,16 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za april 2017. godine uključeno je i 287 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.