Međunarodni savjetodavni dani između Fonda PIO Republike Srpske, Federalnog Zavoda PIO/MIO i Republičkog fonda PIO Srbije održani u Tuzli, u organizaciji Federalnog zavoda PIO/MIO, uspješno su okončani. Savjetodavci ova tri fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pružali su pravnu pomoć, informacije i uputstva osiguranicima i korisnicima prava na penziju sa područja Bijeljine, Doboja i Tuzle, odnosno rubnih područja Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su ostvarili ili su u postupku  ostvarivanja pravo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a radili su odnosno imaju ostvareni staž osiguranja u jednoj od navedenih država.

Savjetodavci su primili više od 40 osiguranika i korisnika koji su, najčešće, imali  probleme sa utvrđivanjem staža u Srbiji i pitanjima u vezi s tim, kao o su dugo trajanje u postupku rješavanja složenijih zahtjeva, odnosno svih problema u ostvarivanju nekog od prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Pored toga, predstavnici ova tri fonda su razmijenili informacije u vezi sa procesima rada službi za rješavanje o pravima, zakonskih rješenja, rokova rješavanja, itd. Ostavareni su kontakti i razmijenjeni  podaci za neposrednu komunikaciju između izvršilaca, što pruža veće i bolje mogućnosti  rješavanja, a posebno složenijih zahtjeva, čije rješavanje ponekad traje duži vremenski rok, posebno u postupcima potvrde staža.

Specifičnost i prednost savjetodavnih dana uz neposredan kontakt osiguranika i korisnika prava sa savjetodavcima zaposlenim u fondovima za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno na području filijala koje su u pograničnom području između BiH-RS i Srbije, kao država, potvrdila se još jednom u praksi. Na kraju savjetodavnih dana predstavnici ova tri fonda dogovorili su intenzivniju saradnju između nosilaca osiguranja na svim poljima, a sve u cilju maksimalnog zadovoljstva korisnika prava i osiguranika u Srbiji, Republici Srpskoj i Federaciji BiH.