Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO) 02.06.2017. godine uspješno je  prošao nadzorne provjere sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima  novog sistema standarda ISO 9001:2015.

Provjera je od strane vodeđih provjeravača SGS izvršena na lokacijama Centralne službe Fonda u Bijeljini, filijale Banja Luka i filijale Prijedor i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost. Fond PIO  je uspješno produžio važenje sertifikata za naredni period i demonstrirao svijest o važnosti upravljanja kvalitetom kao i kontinuitet u poslovanju. U nadzornoj provjeri Fond PIO je dokazao usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda.

Sertifikacionu provjeru je izvršila kompanija SGS Ženava predstavništvo Beograd. SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja je priznata kao globalni subjekt za kvalitet i integritet. Kompanija SGS, sa više od 75.000 zaposlenih, posluje u vidu mreže sa preko 1.500 predstavništava i laboratorija širom svjeta, dok beogradska kancelarija SGS, koja pokriva područje Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije, ima više od 800 klijenata.