Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za septembar 2017. godine počinje 10.10.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 258.777 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 210.728 korisnika, a van Republike za 48.049 korisnika prava.

Za isplatu penzije za septembar 2017. godine potrebno je 81,5 miliona KM u neto iznosu, odnosno 82,6 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,61 KM, što čini 59,80% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za septembar 2017. godine iznosi 341,09 KM i predstavlja 41% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.794,39 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u septembru 2017. godine iznosio je 63,6 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske (807 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (500 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (41 korisnik) iz isplate penzije za septembar 2017. godine privremeno je isključeno ukupno 1.348 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 301 korisnik.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2016. godine je veći za 1.168.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,56%, porodične sa 29,32%, invalidske sa 15,01 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za septembar 2017. godine uključeno je i 285 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.