Delegacija Fonda PIO Republike Srpske koju je predvodio direktor Mladen Milić sa saradnicima održala je 23. novembra u Beogradu sastanak sa delagacijama Republičkog fonda PIO Srbije na čelu sa direktorkom Draganom Kalinović i Zavoda za socijalno osiguranje koju je predvodio direktor Zoran Panović.

Delegacije dva Fonda i Zavoda razgovoarale su o unapređenju poslovno-tehničke saradnje, izmirenju međusobnih obaveza po osnovu odštetnih zahtjeva, razmjeni podataka o preminulim korisnicima prava, razmjeni podatak o osiguranicima, ubrzanju postupka potvrda staža i drugim aktuelnim pitanjima.

Na sastanku je doneseno niz zaključaka koji imaju za cilj unapređenju poslovno-tehničke saradnje, povećanje ažurnosti i podizanje kvaliteta pružanja usluga  u cilju maksimalnog zadovoljstva osiguranika i korisnika prava oba Fonda.

Podsjećamo Fond PIO Republike Srpske vrši isplatu penzija za 19.500 svojih korisnika sa prebivalištem u Srbiji dok Republički Fond PIO Srbije  vrši isplatu za 11.700 svojih korisnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a veliki broj osiguranika iz Republike  Srpske je zaposlen  u Srbiji kao što je i veliki broj osiguranika iz Srbije zaposlen u  Republici Srpskoj.