Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za novembar 2017. godine počinje 08.12.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 259.812 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 211.356 korisnika, a van Republike za 48.456 korisnika prava.

Za isplatu penzije za novembar 2017. godine potrebno je 84,9 miliona KM u neto iznosu, odnosno 86 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 512,94 KM,  što čini 61,72% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za novembar 2017. godine iznosi 351,08 KM i predstavlja 42,25% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 179,67 KM, a najviše penzije  1.848,22 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u novembru 2017. godine iznosio je 67,5 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske (678 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (528 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (41 korisnik) iz isplate penzije za novembar 2017. godine, u skladu sa Zakonom o PIO, privremeno je isključeno ukupno 1.247 korisnika, a istovremeno je u isplatu  uključeno 699 korisnika.

Broj korisnika 30.11.2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine je veći za 2.203.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,75%, porodične sa 29,21%, invalidske sa 14,93 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za novembar 2017. godine uključeno je i 281 korisnik ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.