Fond PIO Republike Srpske pisanim dopisom obavijestio je osiguranike koji u 2018. godini ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju da se obrate u poslovnice Fonda PIO, prema mjestu prebivališta, radi obezbjeđenja i kompletiranja dokumentacije i podataka neophodnih za postupak rješavanja o pravu.

Fond PIO je obavještenje uputio na kućne adrese ukupno 4.316 osiguranika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, od čega 1.334 na području filijale Fonda PIO Banja Luka, 964 na području filijale Bijeljina, 551 filijale Doboj, 429 filijale Prijedor, 520 filijale Istočno Sarajevo, 247 filijale Trebinje i 271 osiguranik na području Federacije BiH.

Obavještenjem se osiguranici, koji iduće godine navršavaju uslove za starosnu penziju, pozivaju da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu prebivališta u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije, kompletiranja i ažuriranja podataka matične evidencije koji mogu biti od značaja ostvarivanje prava na penziju.

Prilikom dolaska je potrebno da osiguranik sa sobom ponese raspoloživu dokumentaciju: sve radne knjižice ili ovjerene fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, o promjenama JMB, potvrdu ili uvjerenje o stažu iz druigih država, ako je prethodno pribavljeno i dr.

Dostavljanje obavještenja na kućne adresu osiguranika ne znači da su automatski  ispunili uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju niti da su ispunjeni uslovi za prestanak njihovog ugovora o radu kod poslodavca. Radi se o tome da će prethodno kompletiranje dokumentacije i ažuriranje podataka doprinijeti, u momentu kad se steknu  zakonom propisani uslovi za penziju, efikasnijem i bržem donošenje rješenje o ostvarivanju prava na penziju u  roku od 7-15 dana, od podnošenja zahtjeva, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od 60 dana. Time se putem donošenjem konačnog rješenja o ostvarivanju prava izbjegava donošenje privremenog rješenja, predupređuje preplata penzije i  povrat nepripadajućih sredstava.

Fond PIO posebno apeluje na osiguranike koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da zahtjev za  potvrdu staža iz inostranstva, putem Fonda, podnesu i prije samog podnošelja zahtjeva za penziju, zbog toga što se za taj dokument iz pojedinih država čeka duži vremenski period, više mjeseci pa čak i godina.

Blagovremenim kopletiranjem dokumentacije i sadašnjim bržim i efikasnijim  rješavanjem zahtjeva, u odnosu na period od prije pet-šest godina, kada su bila višemjesečna kašnjenja i veliki  zaostaci u rješavanju, nastoji se postići još veća efikasnost u radu Fonda. Time i potvrditi primjena međunarodnih standarda kvaliteta rada i ponašanja, koje Fond PIO primjenjuje u svom radu, i tako utiče na povećanje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.