Počev od 01. januara 2018. godine, prema odredbama Člana 41. i 42. a u vezi sa prelaznim i završnim odredbama Člana 178. i 179. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 134/11, 82/13 i 103 /15) propisano je da se do ispunjenja gornje granice uslova  za starosnu penziju dolazi  postepeno, uz povećanje granice godina života za  osam odnosno četiri mjeseca, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju su:

  • Osiguranik žena sa najmanje 15 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 64 godine i četiri mjeseca života.
  • Osiguranik sa 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 57 godina i osam mjeseci života.
  • Osiguranik žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 55 godina i osam mjeseci života (Tabela u prilogu).