Колегијум директора Фонда ПИО у ширем саставу одржао је 28. децембра 2017. године 51. редовну сједницу, уз присуство свих помоћника директора и  руководилаца филијала, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 50. редовне сједнице Колегијума директора Фонда одржане 12. децембра године  и преглед реализације закључака донијетих на тој сједници;
  • Анализу реализације Плана рјешавање неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за децембар године.

Колегијум директора Фонда ПИО упознат је са примјеном Упутства о поступку оцјењивања запослених у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.