Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-2795/17 od 09.11.2017. godine) dana 31.01.2018. godine izvršena je uplata sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 1.382.370,18 KM, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osiguranike koji sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Uplata je izvršena za 242 radnika iz 76 preduzeća, iz reda bivših državnih preduzeća, akcionarskih društava u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkih zadruga, koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske  zaključno sa 31.07. 2017.  godine. Nakon uplate  sredstava radnici na koje se uplata odnosi mogu  odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske. Predstoji, uskoro, uplata sredstava i za period do kraja 2017. godine. Istovremeno juče je objavljen javni poziv poslodavcima da prijave radnike za  program socijalnog zbrinjavanja u 2018. godini.

Inače, program socijalnog zbrinjavanja datira od 2004. godine. Njegovi efekti se ogledaju u tome da je od početka realizacije programa socijalnog zbrinjavanja radnika, koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla, do 31.12. 2017. godine zbrinuto ukupno 60.871 radnik iz 426 preduzeća. Za realizaciju socijalnog programa ukupno je utrošeno 177.110.929, 57 KM. Od navedenog iznosa izvršena je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu 158,8 milion KM dok su doprinosi za nezaposlenost uplaćeni u iznosu od  18, 4 miliona KM.