Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за јануар 2018. године почиње 09.02.2018. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 255.924 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 211.890 корисника, а ван Републике за 44.034 корисника права.

За исплату пензије за јануар 2018. године потребно је 83,4 милиона КМ у нето износу, односно 84,5 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 512,87 КМ,  што чини 61,42% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за јануар 2018. године износи 351,32 КМ и представља 42,07% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 179,67 КМ, а највише пензије  1.848,22 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јануару 2018. године износио је 58,9 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске  (5.565 корисника), и недостављања потврде о редовном школовању, за дјецу кориснике породичне пензије доби 15-26 година (173 корисника), из исплате пензије за јануар 2018. године, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, привремено је искључено укупно 5.738 корисника, а истовремено je у исплату  укључено 228 корисника.

Број корисника за јануар 2018. године у односу на децембар 2017. године је мањи за 4.656, првенствено због недостављања потврде о животу за 2018. годину.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 55,73%, породичне са 29,26%, инвалидске са 14,90 %  и остала права  са 0,11 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за јануар 2018. године укључено је и 280 корисника осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.