Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za mart 2018. godine počinje u četvrtak 05.04.2018. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 258.985 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 212.226 korisnika, a van Republike za 46.759 korisnika prava.

Za isplatu penzije za mart 2018. godine potrebno je 84,1 milion KM u neto iznosu, odnosno 85,1 milion KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 512,81 KM,  što čini 60,98 % od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za mart 2018. godine iznosi 351,10 KM i predstavlja 41,75% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 179,67 KM, a najviše penzije  1.848,22 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u martu 2018. godine iznosio je 68,5 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (3.003 kori-snika), i nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju, za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (124 korisnika), iz isplate penzije za mart 2018. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, privremeno je isključeno ukupno 3.127 korisnika, a istovremeno je u isplatu  uključeno 1.308 korisnika.

Broj korisnika za mart 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine je manji za 1.595, prvenstveno zbog nedostavljanja potvrde o životu za 2018. godinu.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,97%, porodične sa 29,13%, invalidske sa 14,79 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za mart 2018. godine uključeno je i 276 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.