Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за мај 2018. године почиње 08. јуна 2018. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 260.475 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 212.520 корисника, а ван Републике за 47.955 корисника права.

За исплату пензије за мај 2018. године потребно је 86,2 милиона КМ у нето износу, односно 87,3 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 523,49 КМ,  што чини 62,32 % од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за мај 2018. године износи 357,98 КМ и представља 42,62% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 183,26 КМ, а највише пензије  1.885,18 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у априлу 2018. године износио је 70,4 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске (1.868 корисника), и недостављања потврде о редовном школовању, за дјецу кориснике породичне пензије доби 15-26 година (121 корисник), из исплате пензије за мај 2018. године, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, привремено је искључено укупно 1.989 корисника, а истовремено je у исплату  укључено 505 корисника.

Број корисника права за мај 2018.године у односу на децембар 2017.године је мањи за 105.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 56,13%, породичне са 29,06%, инвалидске са 14,71%  и остала права  са 0,11%.

Поред активних корисника пензије у исплату за мај 2018. године укључено је и 275 корисника осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.