Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za maj 2018. godine počinje 08. juna 2018. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 260.475 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 212.520 korisnika, a van Republike za 47.955 korisnika prava.

Za isplatu penzije za maj 2018. godine potrebno je 86,2 miliona KM u neto iznosu, odnosno 87,3 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 523,49 KM,  što čini 62,32 % od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za maj 2018. godine iznosi 357,98 KM i predstavlja 42,62% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 183,26 KM, a najviše penzije  1.885,18 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2018. godine iznosio je 70,4 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske (1.868 korisnika), i nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju, za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (121 korisnik), iz isplate penzije za maj 2018. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, privremeno je isključeno ukupno 1.989 korisnika, a istovremeno je u isplatu  uključeno 505 korisnika.

Broj korisnika prava za maj 2018.godine u odnosu na decembar 2017.godine je manji za 105.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 56,13%, porodične sa 29,06%, invalidske sa 14,71%  i ostala prava  sa 0,11%.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za maj 2018. godine uključeno je i 275 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.