U saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije podsjeća svoje korisnike prava na penziju sa prebivalištem u Republici Srpskoj, da su, shodno odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,  u obavezi da dostave potvrdu o životu, kako bi im se nastavila isplata penzija.

Budući da je rok za dostavu potvrda o životu istekao 31. maja 2018. godine, Republički fond PIO Srbije poziva i moli korisnike, koji do sada to nisu učinili, da HITNO dostave potvrde, najkasnije do 12. juna 2018. godine. U suprotonom korisnicima koji ne dostave potvrdu o životu, penzija za maj, čija je isplata oko 25. juna, biće obustavljena.

Republički fond PIO Srbije isplaćuje penzije za 11.662 korisnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj.