Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за јун 2018. године почиње  10.07.2018. године.

Пензије свим корисницима права, почев од 01.06.2018. године, ванредно су усклађене и повећане за 2,5%, што је друго по реду усклађивање у овој години.

Исплатом пензије за јун је обухваћено укупно 261.048 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 212.660 корисника, а ван Републике за 48.388 корисника права.

За исплату пензије потребно је 88 милиона КМ у нето износу, односно 89,1 милион КМ у бруто износу.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија износи 536,44 КМ,  што чини 63,3 % од просјечне плате, док просјечна пензија 366,80 КМ чини 43,30% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије, у зависности од дужине пензијског стажа, такође је повећан и за минималан стаж од 15 година износи 187,84 КМ, за стаж од 40 година 376 КМ, док је износ највише пензије 1.932,31 КМ.