Једнократна новчана исплата, по Одлуци Владе Републике Српске од 27.08.2018. године, корисницима права на пензију Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске исплаћује се 24. септембра. Једнократна исплата врши се из Буџета, а односи се на 259.832 активних корисника којима је Фонд извршио исплату пензије за август 2018. године.

Корисници права самосталне пензије, а таквих је 114.318, чија пензија се креће до висине просјечне пензије од 366,76 КМ, добиће једнократну накнаду у висини од 100 КМ. Износ од 50 КМ биће исплаћен за укуппно 90.786 корисника чија је пензија у распону од 366,77 до висине просјечне плате у Републици Српској, односно 848 КМ. Износ од 30 КМ биће исплаћен за 2.690 корисника чија пензија износи више од 848.

Од 52.038 корисника сразмјерне пензије једнократна новчана исплата у износу од 100 КМ извршиће се за 2.417 корисника чија укупна примања не прелазе 366,76 КМ, 50 КМ за 2.384 корисника чија се укупна примања крећу у распону од 366,77-848 КМ и 30 КМ за 47.192 корисника сразмјерне пензије.

Једнократна новчана исплата у укупном износу од 17,74 милиона КМ извршиће се дознаком на рачун у банци на територији Републике Српске за 129.719 корисника, а путем Пошта Српске за 82.705 корисника права. Поред исплате у Републици Српској једнократну накнаду добиће и 11.448 корисника права у Федерацији БиХ и 35.707 који живе у некој од 28 државa, на четири континента, са којима Република Српска/БиХ има потписан споразум о међудржавном социјалном осигурању.