Jednokratna novčana isplata, po Odluci Vlade Republike Srpske od 27.08.2018. godine, korisnicima prava na penziju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske isplaćuje se 24. septembra. Jednokratna isplata vrši se iz Budžeta, a odnosi se na 259.832 aktivnih korisnika kojima je Fond izvršio isplatu penzije za avgust 2018. godine.

Korisnici prava samostalne penzije, a takvih je 114.318, čija penzija se kreće do visine prosječne penzije od 366,76 KM, dobiće jednokratnu naknadu u visini od 100 KM. Iznos od 50 KM biće isplaćen za ukuppno 90.786 korisnika čija je penzija u rasponu od 366,77 do visine prosječne plate u Republici Srpskoj, odnosno 848 KM. Iznos od 30 KM biće isplaćen za 2.690 korisnika čija penzija iznosi više od 848.

Od 52.038 korisnika srazmjerne penzije jednokratna novčana isplata u iznosu od 100 KM izvršiće se za 2.417 korisnika čija ukupna primanja ne prelaze 366,76 KM, 50 KM za 2.384 korisnika čija se ukupna primanja kreću u rasponu od 366,77-848 KM i 30 KM za 47.192 korisnika srazmjerne penzije.

Jednokratna novčana isplata u ukupnom iznosu od 17,74 miliona KM izvršiće se doznakom na račun u banci na teritoriji Republike Srpske za 129.719 korisnika, a putem Pošta Srpske za 82.705 korisnika prava. Pored isplate u Republici Srpskoj jednokratnu naknadu dobiće i 11.448 korisnika prava u Federaciji BiH i 35.707 koji žive u nekoj od 28 država, na četiri kontinenta, sa kojima Republika Srpska/BiH ima potpisan sporazum o međudržavnom socijalnom osiguranju.