Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за септембар 2018. године почиње 05. октобра 2018. године.

Исплатом септембарске пензије обухваћено је укупно 262.070 корисника права, од чега је 213.020 у Републици Српској, а ван Републике 49.050 корисника права.

За исплату пензије потребно је 87,71 милиона КМ у нето износу, односно 88,83 милиона КМ у бруто износу.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за септембар износи 536,77 КМ, што чини 63,00% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија је 366,95 КМ и чини 43,07% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије у зависности од дужине пензијског стажа за минималан стаж до 15 година је 187,84 КМ, за стаж од 15-20 година 225,42 КМ, за стаж од 20-30 година 262,98 КМ, за стаж од 30-40 година 300,57 и за стаж 40 и више година 375,72 КМ.

Износ највише пензије за септембар у Републици Српској је 1.932,31 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у септембру 2018. године износио је 65,30 милиона КМ.

Структуру корисника права за септембар чине старосне пензије са 56,58%, породичне са 28,71%, инвалидске са 14,61 % и остала права са 0,10%.