Фонд ПИО Републике Српске обавјештава све кориснике права на пензију којима се исплата врши ван Републике Српске, изузев корисника са пребивалиштем у Словенији и Хрватској,  да до краја календарске године Фонду доставe потврду о животу, како би се исплата пензије у 2019. години могла вршити редовно и неометано.

Достављање потврде о животу за корисника са пребивалиштем ван Републике Српске врши се у складу са чланом 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда ПИО, која је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Кориснику пензије који потврду о животу не достави  благовремено исплата пензије се обуставља.

О обавези достављања потврде о животу за кориснике ван Републике Фонд ће обавијестити и путем писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар 2019. године.

За нове кориснике ван Републике Српске потврда о животу обезбјеђује се код надлежне филијале, у поступку рјешавања о праву.

Потрда о животу могу да овјеравају: носилац пензијског осигурања у држави пребивалишта, суд, општински орган, нотар и дипломатско-конзуларно представништво БиХ у држави пребивалишта.

 

Потврду о животу можете преузети ОВДЈЕ