Fond PIO Republike Srpske obavještava sve korisnike prava na penziju kojima se isplata vrši van Republike Srpske, izuzev korisnika sa prebivalištem u Sloveniji i Hrvatskoj,  da do kraja kalendarske godine Fondu dostave potvrdu o životu, kako bi se isplata penzije u 2019. godini mogla vršiti redovno i neometano.

Dostavljanje potvrde o životu za korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske vrši se u skladu sa članom 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Potvrda se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Korisniku penzije koji potvrdu o životu ne dostavi  blagovremeno isplata penzije se obustavlja.

O obavezi dostavljanja potvrde o životu za korisnike van Republike Fond će obavijestiti i putem pisane poruke na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar 2019. godine.

Za nove korisnike van Republike Srpske potvrda o životu obezbjeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu.

Potrda o životu mogu da ovjeravaju: nosilac penzijskog osiguranja u državi prebivališta, sud, opštinski organ, notar i diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u državi prebivališta.

 

Potvrdu o životu možete preuzeti OVDJE