Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за октобар 2018. године почиње  09. новембра 2018. године.

Исплатом октобарске пензије обухваћено је укупно 261.991 корисник права, од чега је 212.877 у Републици Српској, а ван Републике 49.114 корисника права.

За исплату пензије потребно је 87,71 милион КМ у нето износу, односно 88,83 милиона КМ у бруто износу.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за октобар износи 536,73 КМ, што чини 60,93% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија је 367,02 КМ и чини 41,66% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије у зависности од дужине пензијског стажа за минималан стаж до 15 година је 187,84 КМ, за стаж од 15-20 година 225,42 КМ, за стаж од 20-30 година 262,98 КМ, за стаж од 30-40 година 300,57 и за стаж 40 и више година 375,72 КМ.

Износ највише пензије за октобар у Републици Српској је  1.932,31 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у октобру 2018. године износио је 79,42 милиона КМ.

Структуру корисника права за септембар чине старосне пензије са 56,82%, породичне са 28,48%, инвалидске са 14,60 %  и остала права са 0,10 %.