Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za oktobar 2018. godine počinje  09. novembra 2018. godine.

Isplatom oktobarske penzije obuhvaćeno je ukupno 261.991 korisnik prava, od čega je 212.877 u Republici Srpskoj, a van Republike 49.114 korisnika prava.

Za isplatu penzije potrebno je 87,71 milion KM u neto iznosu, odnosno 88,83 miliona KM u bruto iznosu.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar iznosi 536,73 KM, što čini 60,93% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija je 367,02 KM i čini 41,66% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža za minimalan staž do 15 godina je 187,84 KM, za staž od 15-20 godina 225,42 KM, za staž od 20-30 godina 262,98 KM, za staž od 30-40 godina 300,57 i za staž 40 i više godina 375,72 KM.

Iznos najviše penzije za oktobar u Republici Srpskoj je  1.932,31 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u oktobru 2018. godine iznosio je 79,42 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za septembar čine starosne penzije sa 56,82%, porodične sa 28,48%, invalidske sa 14,60 %  i ostala prava sa 0,10 %.