Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 13. novembra 2018. godine 59. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 58. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Nacrt Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, koji se u formi Prijedloga upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda;
  • Nacrt izmjena i dopuna Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se u dalju proceduru upućuje Upravnom odboru Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za mjesec oktobar 2018. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za period januar – septembar 2018. godine;
  • Analiza rada na poslovima arhiviranja i izlučenja dokumentarne građe;
  • Izvještaj o preispitivanju rada Fonda u cjelini prema zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007, i

Izvještajem o analizi povratnih informacija o ocjeni zadovoljstva obveznika, osiguranika i korisnika uslugama Fonda u 2018. godini.