Колегијум директора Фонда у ширем саставу одржао је 13. новембра 2018. године 59. pедовну сједницу, путем видео линка, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 58. редовне сједнице Колегијума директора Фонда и преглед реализације закључака донијетих на тoj сједници;
  • Нацрт Плана и програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину, који се у форми Приједлога упућује у даљу процедуру Управном одбору Фонда;
  • Нацрт измјена и допуна Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину, који се у даљу процедуру упућује Управном одбору Фонда.

Колегијум директора је упознат са:

  • Анализом реализације Плана рјешавања неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за мјесец октобар 2018. године;
  • Информацијом о разлозима настанка преплаћених износа пензија за период јануар – септембар 2018. године;
  • Анализа рада на пословима архивирања и излучења документарне грађе;
  • Извјештај о преиспитивању рада Фонда у цјелини према захтјевима стандарда OHSAS 18001:2007, и

Извјештајем о анализи повратних информација о оцјени задовољства обвезника, осигураника и корисника услугама Фонда у 2018. години.