Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање одржао је 26.12.2018. године  V редовну сједницу на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник и реализацију закључака са 4. редовне сједнице Управног одбора Фонда;
  • Приједлог Плана и програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину, који се у даљу пороцедуру упућује ресорном Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, односно Влади Репблике Српске;
  • Измјене и допуне Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину, и
  • План набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину.

У функцији Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске, Управни одбор Фонда одржао је ванредну сједницу Скупштине, на којоj је дато одобрење на Инвестициону политику и циљеве Пензијског резервног фонда Републике Српске за 2019. годину и одобрење  на Финансијски план  Друштва за  управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске за 2019. годину.