Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje održao je 26.12.2018. godine  V redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik i realizaciju zaključaka sa 4. redovne sjednice Upravnog odbora Fonda;
  • Prijedlog Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, koji se u dalju poroceduru upućuje resornom Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, odnosno Vladi Repblike Srpske;
  • Izmjene i dopune Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, i
  • Plan nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu.

U funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, Upravni odbor Fonda održao je vanrednu sjednicu Skupštine, na kojoj je dato odobrenje na Investicionu politiku i ciljeve Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske za 2019. godinu i odobrenje  na Finansijski plan  Društva za  upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske za 2019. godinu.