Колегијум директора Фонда ПИО у ширем саставу одржао је 11. јануара у Бијељини, 61. редовну сједницу, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 60. редовне сједнице Колегијума директора Фонда у ширем саставу и преглед реализације закључака донијетих на тој сједници, oдржаној 21.12.2018. године;
  • Реализацију Плана и програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину, код свих организационих дијелова Фонда-шест филијала, пет Сектора као и другостепених органа Фонда.

Колегијум директора је упознат са:

  • Планом и програмом рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину.