Колегијум директора Фонда у ширем саставу одржао је 30. марта 2019. године 63. pедовну сједницу, путем видео линка, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 62. редовне сједнице Колегијума директора Фонда одржане 19.02.2019. године и преглед реализације закључака донијетих на тoj сједници;
  • Извјештај о раду филијала Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину;
  • Нацрт Извјештаја о раду Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину, који се у форми приједлога упућује Управном одбору на даљу процедуру;
  • Извјештај о преиспитивању Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске по захтјевима стандарда ISO 9001:2015, за 2018. годину.

Колегијум директора је упознат и са:

  • Анализом реализације Плана рјешавња неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за фебруар 2019. године и
  • Информацијом о разлозима настанка преплаћених износа пензије за јануар и фебруар 2019. године.