U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani su:

– 26. april (Veliki petak),

– 28. april (dan Vaskrsa) i

– 29. april 2019. godine (Vaskršnji ponedjeljak).

U dane  praznika vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.