Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za april 2019. godine počinje 10. maja 2019. godine.

Isplatom aprilske penzije obuhvaćeno je ukupno 263.235 korisnika prava, od čega je 214.499 u Republici Srpskoj, a van Republike  48.736  korisnika prava.

Za isplatu penzije potrebno je 89,9 miliona KM u neto iznosu, odnosno  91,1 milion KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 374,35 KM i čini 42,25% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije  za staž od 40 i više godina je 383,87 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za april iznosi 548,48 KM,  što čini 61,90% od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za april u Republici Srpskoj je  1.974,24 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2019. godine iznosio je 72,46 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za april čine starosne penzije sa 57,03%, porodične sa 28,50%, invalidske sa 14,38 %  i ostala prava sa 0,10 %.