Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-1170/19 od 25.4.2019. godine, ”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 39/19) izvršena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika u iznosu od 512.155,87 KM na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 788 osiguranika/radnika iz 23 preduzeća koji su procesom stečaja ostali bez zaposlenja ili sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ovom Odlukom sredstva u ukupnom iznosu 512.155,87 KM raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike u iznosu 507.739,38 KM, od čega je iznos 338.731,93KM  namijenjen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije” Novoteks” iz Trebinja. Preostali iznos od 169.007,45 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 29 radnika iz 20 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske do 31.12.2019. godine, a koji sa uplatom  tih sredstava  stiču uslove za starosnu penziju

Radnici za koje je izvršena uplata sredstava mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u nadležnoj poslovnici Fonda PIO Republike Srpske.