Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21. novembar, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske,  je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije.

                                                                                   FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE