Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske,  pored zakonitog postupanja, za cilj ima i zadovoljstvo  korisnika i osiguranika uslugama koje pruža.

Prilikom nedavno izvršene analize povratnih informacija (ankete) o ocjeni zadovoljstva korisnika i osiguranika uslugama Fonda,  za 2019. godinu,  postignut je visok nivo zadovoljstva  od  4,87.

Pored ankete,  zadovoljstvo korisnika i osiguranika prati se i putem drugih oblika kao što su elektronska pošta, telefonski pozivi, dopisi putem pošte i sandučadi za primjedbe i pohvale i dr. U prilogu je jedan od primjera povratne informacije o postupanju Fonda – pismo od osiguranika iz daleke Australije.