Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-3069/19 od 22. novembra 2019. godine, (“Službeni glasnik Republike Srpske br: 102/19) izvšena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, u iznosu od 900.262 KM, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za septembar i oktobar 2019. godine, za socijalno zbrinjavanje 794 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva u ukupnom iznosu od 900.262 KM raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, od čega je iznos od 645.788,88 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 753 radnika preduzeća AD Industrija konfekcije “Novoteks” iz Trebinja, a iznos od 254.473,12 KM predviđen je za potpunu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 41 radnika iz 33 preduzeća, koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, otvoren do 31.12.2019. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Nakon uplate sredstava radnici kojima je izvršena uplata sredstava, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici.