Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-3643/19 od 30. decembra 2019. godine (“Službenom glasniku  RS” broj 5/20), odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, u ukupnom iznosu od 2.331.164,02 KM, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za novembar 2019. godine.

Sredstva u iznosu 2.331.164,02 KM raspoređuju se Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i to 134.505,59 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 23 radnika iz 14 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda u periodu 01.11 – 30.11.2019. godine, i koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Preostali dio od 2.196.658,43 KM raspoređuje se za uplatu doprinosa za  sve radnike u preduzećima AD Industrija konfekcije „Novoteks“ iz Trebinja, AD „Izvor“ iz Bileće, DP za unutrašnju i vanjsku trgovinu„Kozaralijek“ iz Prijedora, Urbanistički zavod Republike Srpske a.d. iz Banja Luke i JODP Kulturni, sportski i rekreativni centar iz Bratunca. Ovim su u potpunosti izmirene obaveze za sve radnike u navedenim preduzećima.

Nakon uplate sredstava radnici kojima je izvršena uplata sredstava mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.