U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) u toku je realizacija Programa podrške zapoljšavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika. U okviru tog programa, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Republičkom organizacijom porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Fond  PIO će za devet pripravnika – djece poginulih boraca VRS, sa VSS, diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista, omogućiti realizaciju pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, do sticanja  uslova za  polaganje pripravničkog ispita.

Sredstva za finansiranje bruto plata pripravnika – djece poginulih boraca VRS obezbijedila je Vlada Republike Srpske, putem Zavoda za zapošljavanje.

Od devet pripravnika, koji se od 17.02.2020. godine primaju na rad u Fondu PIO četiri se raspoređuju u Filijalu Fonda PIO Bijeljina i Centralnu službu, tri u Filijalu Banja Luka i dva pripravnika u Filijalu Istočno Sarajevo. Na takav način Fond PIO, u okviru “Programa podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” zaposlio je ukupno 17 pripravnika – djece poginulih borac, što je najveći broj kod jednog poslodavca u Republici, pri čemu je osam pripravnika za realizaciju pripravničkog staža angažovano od oktobra 2019. godine, šest u filijali Banja Luka i po jedan pripravnik u filijali Doboj i Trebinje.

Pored 17 pripravnika iz kategorije djeca poginulih boraca, u Fondu trenutno pripravnički staž odrađuje još 10 pripravnika sa VSS.

Nakon jednogodišnje obuke i sticanja radnog iskustva u Fondu PIO, za mlade sa VSS u Fondu se organizuje i polaganje pripravničkog ispita.

 

Prenosimo iz medija: o zapošljavnju pripravnika sa VSS

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja /PIO/ Republike Srpske zaposlio je od početka ove sedmice devet pripravnika – djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa visokom stručnom spremom.

Od devet pripravnika, četiri se raspoređuju u filijalu Fonda PIO Bijeljina i centralnu službu. Tri u filijalu Banjaluka, te dva pripravnika u filijalu Istočno Sarajevo.

Iz Fonda je saopšteno da je riječ o devet diplomiranih pravnika i ekonomista. Oni će odraditi pripravnički staž tokom 12 mjeseci, kada će moći da polažu pripravnički ispit.

Sredstva za finansiranje bruto plata obezbijedila je Vlada Republike Srpske, putem Zavoda za zapošljavanje.

Fond PIO je u okviru Programa podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2019. Godini zaposlio ukupno 17 pripravnika-djece poginulih boraca.

 

Izvor: desavanjaubijeljini.com, 21.02.2020.

Link