U radnoj posjeti Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srspke,  boravio je gospodin Oliver Hiler, ataše Ambasade Republike Austrije za rad, socijalna pitanja i zdravstvo u Srbiji i BiH.

Ovom prilikom nastavljeni su razgovori, započeti prilikom prethodne posjete, o unapređenju saradnje, maksimalnom pojednostavljenju i ubrzanju postupaka za ostvarivanje prava kod nosilaca osiguranja u Republici Srpskoj i Austriji – PVA. Razgovarano je, takođe, o modalitetima i mogućnostima elektronske razmjene podataka, o činjenici smrti korisnika prava sa prebivalištem na teritoriji Republici Srpskoj i Republike Austrije. Dogovoreno je da se početkom marta održi još jedan radni sastanak u Bijeljini u vezi sa usaglašavanjem pristupa rješavanju navedenih pitanja, nakon čega bi između najviših predstavnika dva nosioca osiguranja – Fonda PIO Republike Srpske i Pepublike Austrije, uslijedio finalni sastanak u Beču.